Udostępnij

Wywiad z żydówką z Izraela , Agentką NWO.‏ http://infonurt3.com/index.php?view=article&id=9836%3Are-wywiad-z-ydowk-z-izraela-agentk-nwo-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content (udostępnij z CM Browser)

Advertisements